MOUNTING

Ground Mounting

WS Ground Mounting

สำหรับการติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์บนพื้นดิน การติดตั้งโซล่าฟาร์ม บนชั้นดาดฟ้า หรือลานจอดรถ 

อุปกรณ์ที่จะช่วยจับยึดให้อำนวยความสะดวก ติดตั้งง่าย ด้วยประสิทธิภาพของวัสดุที่ทำจากอลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ 

มั่นใจได้ว่าใช้งานได้อย่างมั่นคงถาวร

รางอลูมิเนียม

ตัวยึดแผงโซล่าร๋

ตัวยึดรางอลูมิเนียมเข้ากับหลังคา

น๊อต สกรู สำหรับขันล๊อก