MOUNTING

WS-Solar

เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งแผงโซล่าร์บนหลังคา ควรเลือกอุปกรณ์จับยึดให้เข้ากับโครงสร้างของหลังคา แบ่งออกเป็น 3 ชนิด
-หลังคาแบบกระเบื้อง
-หลังคาแบบเมทัลชีท
-ดาดฟ้าอาคาร 

หากต้องการติดตั้งแผงโซล่าร์บนพื้นดิน หรือชั้นดาดฟ้าของตึก อาคาร ควรเลือกชุดอุปกรณ์ติดตั้งแบบ Ground Mounting

หากต้องการติดตั้งแผงโซล่าร์บนพื้นดิน หรือชั้นดาดฟ้าของตึก อาคาร ควรเลือกชุดอุปกรณ์ติดตั้งแบบ Ground Mounting