Previous slide
Next slide

SUN2000-(3KTL-10KTL)-M0

• เชื่อมต่อกับไฟฟ้า 3 เฟส
• Number of MPP trackers: 2 • Input: 200 – 1100 โวลท์ • Output: 10000 wat/h • มี Wifi module สามารถดูการผลิตได้แบบ real time • รองรับการเชื่อมต่อ RS485 WLAN ผ่านโมดุล Wifi รุ่น Smart Dongle – 4G • ใช้ผลิตไฟฟ้าตอนกลางวันแบบออนกริด เชื่อมต่อไฟระบบไฟกับการไฟฟ้า • รองรับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง (MEA), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)