Previous slide
Next slide

SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1

• อินเวอร์เตอร์ สำหรับระบบไฟฟ้าบ้าน Single Phase 220V

• Number of MPP trackers: 2

• MPPT operating voltage range) :  90V – 560V

• Output : 220V,single phase , 50Hz

• มี Wifi module สามารถดูการผลิตได้แบบ real time

• มีระบบป้องกันไฟเกินอุปกรณ์ชุดติดตั้งมาตราฐานครบ

• ใช้ผลิตไฟฟ้าตอนกลางวันแบบออนกริด เชื่อมต่อไฟระบบไฟกับการไฟฟ้า

• รองรับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง (MEA), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)