Previous slide
Next slide

SUN2000-100KTL-M1

• เชื่อมต่อกับไฟฟ้า 3 เฟส

• Number of MPP trackers: 10

• Max Input: 1,100 V

• Rated output power : 100,000 W

• มี Wifi module สามารถดูการผลิตได้แบบ real time

• ใช้ผลิตไฟฟ้าตอนกลางวันแบบออนกริด เชื่อมต่อไฟระบบไฟกับการไฟฟ้า

• รองรับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง (MEA), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)